Coronavirus beleid NKVDL  Meer informatie

Beleid Coronavirus (COVID-19)

Gelukkig kan ons kantoor open blijven!

Er gelden vanwege het besmettingsgevaar van het Coronavirus wel maatregelen:

  • De afspraken om akten te ondertekenen (passeren) gaan uitsluitend op afspraak en kunnen doorgaan met maximaal twee bezoekers per afspraak. Kom op tijd maar niet eerder dan 10 minuten van tevoren.
  • De ondertekenings-afspraken vinden plaats ons kantoor waar u van achter een (plexi)glasplaat wordt geholpen door de notaris. Mocht u vragen hebben over de akte, de onderhandse stukken of de nota’s van afrekening willen we u verzoeken deze van tevoren aan ons te stellen via e-mail of telefoon.
  • Graag op kantoor afstand houden van onze medewerkers. Wij geven u geen hand.
  • Uw legitimatie wordt bij iedere afspraak gevraagd, zoals gebruikelijk. Kunt u deze tonen aan de notaris? U mag het legitimatiebewijs zelf vast houden.
  • Bij akten waarbij drie of meer personen partij zijn, vragen we u om bij het ondertekenen voor zover mogelijk per onderhandse volmacht op te treden (bijvoorbeeld als u verkoper bent). Neemt u dan tijdig contact met ons op om de precieze gang van zaken (van tevoren thuis ondertekenen, terugsturen en een foto daarvan naar ons mailen) door te nemen.
  • Wij vragen u om geen familie en vrienden mee te brengen naar ons kantoor. Ook de adviseurs en makelaars wordt verzocht van tevoren overleg te plegen met hun klanten en alleen mee te komen naar de afspraak als dat volgens hun klant nodig is.
  • De intake- en informatiegesprekken voor familierecht zullen telefonisch of met videobellen worden gevoerd door de notaris of de waarnemer.
  • Wanneer u koorts heeft, verkouden bent of hoest, verzoeken wij u de geplande afspraak te verzetten. Overlegt u alstublieft telefonisch met ons over de mogelijkheden wanneer u ziek bent en toch een akte ondertekend moet worden. In uw auto blijven zitten op ons parkeerterrein kan bijvoorbeeld een oplossing zijn.
  • Vormvoorschriften zullen in alle gevallen uiteraard zoveel mogelijk worden nageleefd. Per geval zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.
  • Het kantoortelefoonnummer blijft beschikbaar: 075-204 8181. Het is echter mogelijk dat uw telefoonnummer wordt genoteerd en de betreffende medewerker u later terug belt in verband met het thuis werken van onze medewerkers.

Dit beleid kan wijzigen wanneer de omstandigheden of de regelingen vanuit de Rijksoverheid ons daartoe dwingen. Wij danken u voor uw begrip.

Team Notariskantoor Kurk & Van der Laan te Zaandam

Uw vragen kunt u stellen via 075-204 8181 of via info@nkvdl.nl

Helder in

juridische zaken