Onze openingstijden: ma. t/m vrij. van 09:00-13:00 uur en van 14:00-17:00 uur.

Verdeling woning na echtscheiding of samenlevingscontract

Het beëindigen van een relatie of huwelijk is een emotioneel en complex proces. Gezamenlijk bezit van een pand, zoals een woning of een bedrijfspand, kan dat proces nog lastiger maken. Om dit bezit te verdelen, is een zorgvuldige en juridisch correcte aanpak nodig: een verdelingsakte.  

Wat is een verdelingsakte?

Wanneer twee eigenaren van een woning of bedrijfspand besluiten om uit elkaar te gaan, moet het eigendom van twee naar één worden overgedragen. Dit gebeurt via een verdelingsakte. Hiervoor is de medewerking nodig van beide eigenaren en de geldverstrekker. Daarnaast moet de overwaarde verdeeld worden. Dit is het bedrag dat overblijft als je het openstaande deel van de hypotheek aftrekt van de marktwaarde van het pand. In de praktijk betekent dat vaak dat de ene partner de ander moet ‘uitkopen’. Als dit financieel niet mogelijk is, kan het nodig zijn om de woning te verkopen.  

Waarom is een verdelingsakte zo belangrijk?

Samen goede afspraken maken is erg belangrijk om onduidelijkheid te voorkomen en de verdeling van het bezit in goede banen te leiden. Voor de eigenaren, maar ook voor de geldverstrekker en andere betrokken partijen. Een verdelingsakte zorgt ervoor dat alle afspraken op papier staan, waardoor je onduidelijkheden uit de weg gaat.  

Hoe pakt NKVDL dit aan?

We begrijpen dat uit elkaar gaan een gevoelige periode is. Daarom helpen we je graag om dit proces zo eenvoudig en zorgeloos mogelijk te doorlopen met een heldere verdelingsakte.  

1. Intake en convenant

Voordat we een verdelingsakte opstellen, leveren jij en je partner een (ontwerp)convenant aan. Dit is een document waarin de voorlopige afspraken zijn vastgelegd. Meestal wordt dit document opgesteld door een advocaat of mediator. Dit convenant is essentieel voor ons om te beginnen.

2. Beoordeling en gesprek

Zodra jullie een kopie van het convenant hebben aangeleverd, gaan wij het beoordelen. Mochten er nog aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, plannen we een gesprek in. Als alles duidelijk is, gaan we meteen aan de slag met de verdelingsakte op basis van het convenant.

3. Ondertekening

Zodra de eigenaren en geldverstrekker - meestal de bank - akkoord zijn, nodigen we iedereen uit om het document op ons kantoor te ondertekenen. Dit kan ook in combinatie met het regelen van de hypotheekakte.

Helder in

juridische zaken